Flatanger historielag

LAGET BLE STIFTET

Den 31. oktober 1993 i grendehuset på Dale. Stiftelsesmøtet var bekjentgjort med oppslag og direkte henvendelser.

Det møtte 12 personer:

Sigurd Laukvik, Sivert Sivertsen, Bernt Dahle, Arne Olsen, Øyvind Mårvik, Ellen. B. Østvik, Ove Løfsnæs, Nina Østvik, Hege Lein, Alf Ole Staven, Børre Sivertsen, Kjell Arne Larsen.

Til behandling:

Stiftelse av Flatanger Historielag.

Vedtak: Det velges et interimsstyre på 5 medlemmer som får i oppdrag å fremme forslag til vedtekter. Følgende ble valgt:

  • Øyvind Mårvik, leder
  • Hege Lein
  • Bernt Dahle
  • Sivert Sivertsen
  • Leif Havstein
  • Redaksjonskomite:
  • Alf Ole Staven
  • Børre Sivertsen
  • Hildur S. Aagård.

Alle valg var enstemmig.

Laget har utgitt årbok hvert år siden stiftelsen. Stiftelsesåret utkom småskriftet ”Glimt fra Flatangers Historie”, og

Årbok nr. 20 er nå i trykken og ventes presentert på julemesse på Vik siste helga i november.

Alle som kjøper årets bok er medlem av laget og har stemmerett på årsmøte. De som ønsker boka automatisk tilsendt blir registrert på en liste. De som er registrert behøver normalt ikke å fornye bestillingen.

Ellers er boka (og tidligere utgaver) å få kjøpt i resepsjonen på FLATANGER KOMMUNE og på butikkene.